***HEY YOU***
>Like this site?<
Help support this site!

Much Thanks!Follow me on Twitter. Always a good idea for when I can't access this site.Region 7 Post-Season Advancement History

 DISTRICT 25


 Audobon Green Wave 2015
2016
2017
 Tony Dustman

R7-PQ (182)
 Camden Catholic Irish 2015 2016 2017
 Cody Walsh

R7-5th (106)
 Lucas Revano
NJ-6th (113) NJ-5th (120)
 Anthony Croce
NJ-WB2 (120) NJ-WB4 (132)
 Brandon Mooney

R7-5th (138)
 Sean Dolan

R7-PQ (145)
 Ronny Crane

R7-5th (170)
 Jeremy Nutt

R7-5th (182)
 Anthony Blattenberger

R7-PQ (195)
 Cherokee Chiefs 2015 2016 2017
 Colin Wickramaratna NJ-WB1 (106) NJ-WB2 (113) NJ-7th (113)
 Ryan Burke
R7-WB1 (138) R7-5th (145)
 Christopher Marrone

R7-PQ (152)
 Robert Livshits
R7-WB1 (220) R7-5th (220)
 Haddon Heights Garnets 2015 2016 2017
 


 Holy Cross  2015 2016 2017
 Chase Mullarkey R7-PQ (106) NJ-WB1 (106) NJ-WB1 (106)
 Connor Mullarkey R7-PQ (106) R7-WB1 (113) R7-5th (113)
 Jackson Memorial 2015 2016 2017
 Vin Scollo

R7-WB1 (106)
 Nicholas Tomasiello

R7-WB1 (145)
 Kyle Epperly

R7-PQ (160)
 Leo Shimonovich

R7-PQ (182)
 Dave Lemay

NJ-WB1 (220)
 Moorestown Quakers 2015 2016 2017
 Christopher Tenenbaum R7-WB2 (106)
R7-6th (138)
 Seneca Golden Eagles 2015 2016 2017
 Joe Manchio NJ-WB3 (106) NJ-1st (106) NJ-8th (113)
 Jack Graff R7-PQ (113)
R7-PQ (132)
 Dale Worrell

R7-WB1 (138)
 Sterling Silver Knights 2015 2016 2017
 Brett Buckinham

R7-PQ (120)
 Chris Naegle

R7-PQ (126)
 Lamar Price

R7-5th (Hwt)
 DISTRICT 26


 BCIT Panthers 2015 2016 2017
 Cherry Hill West Lions 2015 2016 2017
 John Howe

R7-WB1 (113)
 Kyle Edwards

R7-PQ (120)
 Sean Tyler

R7-PQ (126)
 Xavier Barker
R7-WB1 (132) R7-PQ (145)
 Dominic Ummarino

R7-PQ (170)
 Jayson Peralta R7-PQ (195)
NJ-WB1 (195)
 Cinnaminson Pirates 2015 2016 2017
 Alexander Marter

R7-PQ (106)
 Ryan Teague R7-4th (126) R7-WB1 (138) R7-WB1 (138)
 Donovan Catholic Griffins 2015 2016 2017
 Cael Rankin

R7-WB1 (106)
 Cristiaan Dailey
R6-WB1 (138) NJ-WB2 (138)
 Conor Panzarella
R6-PQ (145) R7-6th (152)
 Salvatore DiSalvo
R6-PQ (195) NJ-WB1 (195)
 Eastern Regional Vikings 2015 2016 2017
 Jacob Brocious
R7-PQ (126) R7-6th (132)
 Tanner Eldridge

R7-WB1 (152)
 TJ Franden
R7-PQ (170) R7-WB1 (182)
 Cade Williams

R7-PQ (195)
 Manchester Hawks 2015 2016 2017
 Paulsboro Red Raiders 2015 2016 2017
 Georgio Mazzeo

NJ-WB3 (106)
 Geno Duca
R8-PQ (113) R7-WB1 (113)
 Jacob Perez

NJ-WB2 (120)
 George Worthy
NJ-WB1 (138) NJ-WB2 (145)
 Brandon Green

NJ-WB2 (152)
 Santino Morina
R8-4th (152) NJ-8th (160)
 Anthony Morina
R8-PQ (160) R7-WB1 (170)
 Gabe Onorato

NJ-WB2 (132)
 Riley Onorato R7-WB1 (132) R7-PQ (138)
 Pennsauken Indians 2015 2016 2017
 Briheem Tyson
R7-PQ (182) R7-WB1 (182)
 Toms River East Raiders 2015 2016 2017
 Alexander Gorlin

R7-PQ (113)
 Triton Mustangs 2015 2016 2017
 Chance Donahue
R8-PQ (113)
 DISTRICT 27


 Brick Twp Green Dragons 2015 2016 2017
 Rich Cosgrove
R6-PQ (138) R7-WB1 (145)
 Joe Ferigne
R6-WB2 (106)
 Jonathan Mora
R6-PQ (113)
 Camden Panthers 2015 2016 2017
 Antonio Mercado
R7-PQ (Hwt) NJ-WB4 (Hwt)
 Central Regional Golden Eagles 2015 2016 2017
 Cherry Hill East Cougars 2015 2016 2017
 


 Haddon Twp Hawks 2015 2016 2017
 Mike Martinak
R7-WB2 (106) R7-6th (106)
 Haddonfield Memorial Bulldawgs 2015 2016 2017
 Ryan Bolletino

R7-PQ (106)
 Jack Mooney
R7-WB2 (106) R7-PQ (120)
 Luke Benedict

R7-PQ (132)
 Christopher Bolletino R7-4th (113) NJ-WB1 (145) NJ-WB3 (152)
 Gabriel Klaus

R7-WB1 (195)
 Will Murray

R7-WB1 (220)
 William Sabia
R7-PQ (113)
 Ben Klaus
R7-WB2 (138)
 Lacey Lions 2015 2016 2017
 Hunter Gutierrez
NJ-WB1 (106) NJ-5th (106)
 Timothy Downs

R7-PQ (113)
 Adam Krinic

R7-WB1 (120)
 Luke Moynihan  R6-WB2 (106) R6-WB2 (113) NJ-WB2 (126)
 Luke Gauthier R6-PQ (113)
NJ-WB2 (138)
 


 Lindenwold Lions 2015 2016 2017
 


 Rancocas Valley Red Devils 2015 2016 2017
 Gabriel Dollard
R7-4th (106) NJ-WB2 (113)
 Jiya Gannone

NJ-WB1 (120)
 Daequan Jackson-Swoope

NJ-WB2 (160)
 Drew Bowker
R7-WB2 (152) NJ-WB3 (170)
 Ethan Craft
NJ-WB1 (145)
 West Deptford Eagles 2015 2016 2017
 Corey Fischer

NJ-WB3 (145)
 DISTRICT 28


 Collingswood Panthers 2015 2016 2017
 Andrew Clark

NJ-WB4 (106)
 Billy Pilanthos

R7-PQ (152)
 Aaron Carter R7-WB2 (113) R7-PQ (132) NJ-WB2 (182)
 Matt Meloni

R7-PQ (Hwt)
 Joe Downing
R7-WB1 (120)
 Gloucester City Lions 2015 2016 2017
 Zac Miller

R7-PQ (113)
 AJ Parent

R7-PQ (120)
 Carmen Cutuli

R7-PQ (145)
 Lenape Indians 2015 2016 2017
 Jared Davenport
R7-PQ (220)
 Maple Shade Wildcats 2015 2016 2017
 


 Palmyra Panthers 2015 2016 2017
 Davonte Vivian

R7-PQ (Hwt)
 Paul VI Eagles 2015 2016 2017
 Nick Arena

R7-PQ (106)
 John Donegan

R7-6th (145)
 Brooks Warren
R7-WB1 (106)
 Pemberton Hornets 2015 2016 2017
 Dominic Rodriguez

R7-PQ (106)
 Joe Wilson

R7-5th (152)
 Alex Cawley
R7-WB1 (220) NJ-WB2 (195)
 Shawnee Renegades 2015 2016 2017
 Ed Morriarity
R7-PQ (106) R7-PQ (113)
 Matt Higgins R7-PQ (106) NJ-WB1 (113) NJ-WB2 (120)
 Griffin Hastings R7-PQ (113)

 Toms River North Mariners 2015 2016 2017
 Nick Reilly
R6-4th (113) R7-6th (113)
 Nick Boggiano

NJ-WB1 (126)
 Juan Nakano

R7-WB1 (152)
 Michael Nakano

R7-PQ (195)
 Toms River South Indians 2015 2016 2017
 Nicholas Gallicchio R6-WB1 (113) R6-WB1 (126) R7-6th (126)
 Riley Cheong

R7-PQ (138)
 Cole Corrigan NJ-WB1 (126) NJ-7th (138) NJ-WB4 (145)
                                                          
                           
                          
                          
 
%